Typer av smärta samt mediciner som används stäv mesoteliom

Närapå allihopa tillsammans mesoteliom upplever smärta, desto mer såsom sjukdomen fortskrider. Dom majoriteten patienter anvankor en kvantitet olika smärtstillande mediciner därför att avta smärtan samt bibehålla sin livskvalitet. Här är dom typer från smärta som människor med mesoteliom plikt behandla, och dom typer itu smärtstillande mediciner som används därför att kontrollera smärtan.

Mild till måttlig smärta

Icke-opioider: Prov är paracetamol och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som aspirin och ibuprofen. Du kan handla massor itu dessa över disk, inte med recept. Somliga starkare NSAID kräver recept.

Stickningar och brännande smärta

Dumburkå andra grupper itu läkemedel, antidepressiva samt antiepileptika, inneha visat sig finnas Innerligt användbara för att förvalta stickningar och brännande föraning. Att greppa ett antidepressivt läkemedel betyder inte att du är deprimerad alternativt har ett psykisk åkomma, samt att fånga ett anti-anfallsmedicin betyder ej att ni kommer att få anfall. Om din läkare ordinerar ett itu dessa anvankor han/hon absolut enkelt några ännu en terapeutiska egenskaper hos dessa läkemedel.

Antidepressiva läkemedel: Läkemedel som amitriptylin, imipramin, doxepin och trazodon har visat sig bestå till Assistans för att lindra smärta nbefinner Köp Zolpidem 10mg i Sverige utan recept sig det äger uppstått nervskador. Dom är också användbara som hjälpmedel för att kinesa. En recept behövs stäv dessa läkemedel.

Antiepileptika: Karbamezeping, lamotrin och gabapentin är tre bruten de mest konsumera medicinerna till anfall. All dessa kräver En recept.

Måttlig mot svår smärta

Opioider: Exempel är hydrokodon, kodein, morfin, hydromorfon, oxikodon, fentanyl samt metadon. Alla dessa mediciner kräver recept. Nonopioider kan också användas ihop tillsammans opioider därför att Checka måttlig mot svår smärta.

Genombrottssmärta

ACTIQ (Oral Transmucosal Fentanyl Citrate) är det första smärtstillande (smärtlindrande) läkemedlet som godkänts utav Food knipa Drug Förvaltning specifikt förut genombrottssmärta. Saken där kommer som någon pastill på ett handtag, ett klubba mot smärta. Fentanyl, ACTIQs aktiva ingrediens, är ett Innerligt effektivt opiat, 100 bege signger starkare än ett motsvarande dos morfin. Det löträffas opp i saliv och absorberas igenom slemhinnorna såsom kantar munnen. Smärtlindring sker inom 5 mot 10 minuter. Personer anser att läkemedlet är flyktig att begagna, effektivt och försiktig att tolerera. Oxykodon samt hydromorfon kan också användas förut genombrottssmärta, skada ingen itu dessa finns som sugtabletter i munabsorptionen.

Du ganska också vill studera den medföljande artikeln "Din bit i att bruka din mesoteliomsmärta."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *